Loading


Techmedics on NearFinder
Physical
Address:

60 Hilton Street
Kaiapoi

Next To Hilton Kitchens

Postal
Address:
60 Hilton Street
Kaiapoi
Phone:

03 3277180

 

0800 PC 2 FIX
(0800 722 349)